کسری میرمحمدی

شماره عضویت : 1389

تاریخ تولد: 22/4/89

رزومه کاری:

  • بازی در تیزرهای تلویزیونی
  • مدلینگ لباس کودک