کارین افضلی

شماره ی عضویت: 793

تاریخ تولد: 1392/7/23

مهارت: نواختن بلز,  فلوت

رشته ورزشی: اسکیت

رزومه کاری:

  • منتخب تست مجری گری کودکان
  • بازی در یک تیاتر به کارگردانی خانم برکه بذری