پژمان حسین پور

شماره عضویت : 1235

تاریخ تولد: 1374

رزومه کاری:

  • یلم(کوتاه)تخت شماره۳۱ کارگردان غزل معصومی،در نقش دیوانه نقش اول ا کران سینما کوروش
  • نمایش مرد برهنه مردفراگپوش کارگردان نسیم تاجی در نقش مرد برهنه اجرا سالن یک سپند(پالیز)
  • نمایش خروج اضطراری کارگردان بابک قادری در نقش اول دانشجو اجرا ایرانشهر سالن استاد ناظرزاده
  • نمایش موزیکال کنسرت اجباری کارگردان دکتر سمانه صدوقی در نقش مرد معتقد اجرا سالن استاد پناهی
  • نمایش چارلی چاپلین در نقش چارلی چاپلین اجرا نمایشگاه شهرشاپرک
  • نمایش موزیکال تکنو جنگل کارگردان خانم امین پور در نقش نجات دهنده
  • بازی در فیلم کوتاه تخت شماره ۳۱
  • نمایش مرد برهنه مرد فراگپوش