پویا محمد بیگی

شماره عضویت: 1339

تاریخ تولد: 9/1/91

رشته ورزشی: کمربند سبز تکواندو

رزومه کاری:

  • بازیگری در تیاتر سیبی که از وسط نصف نشد جشنواره تیاتر پانیذ
  • بازی در تیاتر مدرسه ویساید
  • بازی در فیلم کوتاه به جا مانده