پرهام محمدی

تاریخ تولد: 1392/2/17

مهارت ها: موسیقی بلز

رزومه ی کاری:

  • فیلم سینمایی تابستان داغ