پرهام قادری

شماره ی عضویت: 006

تاریخ تولد: 1381/8/12

مهارت ها: زبان انگلیسی، ساز تنبک، تنبور

رشته های ورزشی: ووشو کمربند بنفش، تنیس روی میز، فوتبال و والیبال

رزومه ی کاری:

  • اجرای تئاتر در مدرسه
  • اجرا در تیاتر مکبث به کارگردانی امین اکبری نسب و ۱۵ شب اجرا در سالن جمشید مشایخی و دوبار اجرا در جشنواره ی فجر
  • اجرا در تئاتر سنئدومدیکا و دریافت جایزه نفر سوم کار چندمی