پانیذ محمدی

شماره عضویت : 411

تاریخ تولد: 18/6/89

مهارت: دیالوگ گویی قوی، نویسندگی، کارگردانی در مدرسه، تخیلات بالا در نویسندگی، قدرت نمایش نویسی بالا، قابلیت اجرا

رزومه کاری:

  • فیلم ماجرای نیمروز
  • بازی در تاتر خرس تنبل
  • بازی در تاتر پروانه ها
  • بازی در تاتر سفید برفی
  • بازی در فیلم پر ستا ران
  • بازی در فیلم نفس
  • تبلیغ هنکل المان
  • تبلیغ چیپف بازی در تاتر ببعی و گرگ سر آشپز
  • تاتر نقالی
  • فیلم کوتاه بند زندگی