پانیا منتجبی

شماره عضویت : 1115

تاریخ تولد: 7/4/90

رزومه کاری:

  • بازی در فیلم ماجرای نیمروز ۲ (رد خون) _ نقش فاطمه
  •  بازی در فیلم کوتاه یکی پس از دیگری _ نقش اصلی
  • بازی در فیلم کوتاه منزل آقای خطیبی _ نقش دختر خانواده