پارمیس پارسیان

شماره ی عضویت: 741

تاریخ تولد: ۹۱/۰۷/۲۱

مهارت: مجری گری، عروسک گردانی، شعر خانی، بازیگری

رزومه کاری:

  • شرکت در نمایش هزار و یک شب