هلیا عربی

شماره عضویت :1312

تاریخ تولد: ۱۳۸۲/۳/۲۲

مهارت: نقاشی به صورت نیمه حرفه ای، زبان به صورت مبتدی، ویالون به صورت مبتدی

رزومه کاری:

  • تجربه بازی در تاتئر های مدرسه
  • دریافت رتبه سوم در منطقه هشت تهران