هلیا جوکار

شماره عضویت: ۷۱۹

تاریخ تولد: ۱۲/۲/۸۹

رزومه کاری:

  • تمرین یک تیاتر در جشنواره آقای سیحونی
  • یک ویدیو موزیک به کارگردانی
  • یک ویدیو موزیک به نام مادر به کارگردانی آقای سیحونی
  • یک فیلم کوتاه به نام چرخه به کارگردانی آقای درویش
  • یک تیاتر به نام مدرسه وی ساید به گارگردانی خانم مهاریان