هستی گل گیری

شماره عضویت : 726

تاریخ تولد: 83/4/6

مهارت: نوازنده ی سنتور به صورت حرفه ای

رزومه کاری:

  • بازی در فیلم کوتاه جشنواره بین المللی رشد و تئاتر های مدرسه ای