نیما قاسمی

شماره عضویت : 867

تاریخ تولد: 25/9/1383

رزومه کاری:

  • بازى در فيلم كوتاه ميثاق (نقش اول)
  • بازى در فيلم كوتاه غائب (نقش دوم)
  • بازى در فيلم كوتاه ماه ها هم خسته مى شوند (نقش اول)