نوید مفاخری

شماره عضویت: ۱۹۲۸

تاریخ تولد: ۳۰/۱/۸۳

مهارت: بازیگری، فن بیان