نازنین زهرا کاظم پور

شماره ی عضویت:

تاریخ تولد: 1384

رشته های ورزشی: اسکیت, شنا, والیبال

رزومه کاری:

  • تئاتر