نادیا مرادآبادی

شماره عضویت: ۱۰۶۴

تاریخ تولد: ۲۱/۱/۸۹

مهارت: نقاشی

رزومه کاری:

  • نمایش ده شلمرود به کارگردانی آرشیا توکلی در جشنواره پانیذ