مهیار رمضانی

شماره ی عضویت: 736

تاریخ تولد: ۱۳۸۴/۸/۸

مهارت: مهارت به زبان انگلیسی

رشته ورزشی: بسکتبال

رزومه کاری:

  • یک فیلم کوتاه به نام جنس ۳۰۴
  • بازی در یک تیاتر مده آ
  • بازی در یک تیاتر ماریا پیندا
  • بازی در یک فیلم سینمایی به نام عادل تبریزی به نام گیج گاه
  • بازی در یک تیاتر به نام دیوان تیاتر