مهرسا جعفرنژاد

شماره عضویت : ۱۲۹۱

تاریخ تولد: ۱۳۹۰/۶/۲۹

مهارت: کمی زبان انگلیسی، نقاشی

رشته های ورزشی: اسکیت، شنا، والیبال

رزومه کاری:

  • اجرای نمایشنامه های مدرسه