مهدی کریمی

شماره عضویت : 1547

تاریخ تولد: 1385/5/7

مهارت: تدوین، بازیگری، کارگردانی، انیمیشن سازی

رزومه کاری:

  • انیمیشن سازی