مهدی فرسی

تاریخ تولد: 1386/5/30

مهارت ها: نواختن گیتار، زبان ترکی

رشته ی ورزشی: فوتبال

رزومه کاری:

  • سریال روزهای بهتری
  • سریال یادگاری های مادربزرگ
  • سریال گمشدگان
  • سینمایی ملی و راه نرفته اش
  • تاتر الیور توییست