مهدی شهبازی

شماره ی عضویت: 093

رزومه ی کاری:

  • تیزر سافتلن
  • تیتراژ برنامه ی فاز
  • تیزر تبلیغاتی محصولات بهداشتی پیروز