مهدی سنجیده

شماره عضویت : 750

تاریخ تولد: 86/9/2

رشته های ورزشی: فوتبال، دارای مدال قهرمانی

رزومه کاری:

  • بازی نقش اول
  • تئاتر نمایش روح
  • بازی در فیلم کوتاه
  • فیلم سینمایی
  • فیلم کوتاه روز پدر