مسیحا مظاهری

شماره عضویت : ۱۳۲۸

تاریخ تولد:۹۰/۶/۲

مهارت: داستان نویسی، لگو سازی، شعر خوانی، کامپیوتر، نقاشی، رقص، انجام کارهای فنی و برقی،

رشته ورزشی: تکواندو، شنا، شطرنج، دوچرخه سواری

رزومه کاری:

  • اجرای نمایشنامه در مدرسه