محمد میثاق بختیاری

تاریخ تولد: 1384/6/13

رشته های ورزشي: موتور كراس، موتور چهار چرخ، پلاگلايدر، غواصي، سواركاري

روزمه كاري:

  • برانامه تلويزيوني چند درچه
  • ماسك
  • بومرنگ