محمدعلی کارگر

شماره عضویت : 1409

تاریخ تولد: 1381/3/30

مهارت: زبان انگلیسی

رشته ورزشی: تکواندو، شنا

رزومه کاری:

  • بازی در مسابقات تئاتر دبیرستانی
  • بازی در دو تئاتر کودک در کانون پرورش فکری کرج