محمدطاها منتطری

شماره عضویت : ۱۵۸۲

تاریخ تولد: ۱۰/۱۴ /۹۰

مهارت ها: زمینه نواختن فلوت

رزومه کاری:

  • بازی در فیلم کوتاه بازی به کارگردانی آقای رضا کشاورز
  • بازی در تیزر گرجی
  • آجیل برادران حسینی
  • محصولات میهن
  • دورتو
  • چندین تیزر و بیلبورد دیگر