محمد طاها بختیاری

شماره ی عضویت: 330

تاریخ تولد: ۱۶ /۸ /۱۳۸۷

مهارت: ساز ویولن

رشته ورزشی: فوتبال, شنا

رزومه کاری:

  • تئاتر بنیز کارگردان آقای یاشار حمید زاده