محمد صدرا محمدی

شماره ی عضویت: 045

تاریخ تولد: 1385/6/4

مهارت ها: نواختن پیانو

رشته های ورزشی: شنا و فوتبال

رزومه ی کاری:

  • حضور دردو سریال محله ی گل و بلبل و یادگاری های مادربزرگ
  • حضور در سه فیلم کوتاه درنقش اصلی
  • حضور در دو تئاتر