محمد صدرا محرمی

شماره ی عضویت: 045

تاریخ تولد: 1385/6/4

مهارت ها: نواختن پیانو

رشته های ورزشی: شنا و فوتبال

رزومه ی کاری:

  • حضور در سریال محله ی گل و بلبل
  • حضور در سریال یادگاریهای مادربزرگ
  • حضور در سه فیلم کوتاه در نقش اصلی
  • حضور در دو تاتر