محمد سام جعفری

شماره عضویت:

تاریخ تولد: 26/3/88

مهارت: زبان انگلیسی

رشته ورزشی: فوتبال, تکواندو

رزومه کاری:

  • تبلیغ بیمه ایران
  • فیلم یک بلیط شانس