محمد امین احمدی

شماره ی عضویت: 183

تاریخ تولد: ۱۳۸۷/۱۲/۱۵

رزومه کاری:

  • بازی در فیلم دوچ به کارگردانی آقای امیر مشهدی عباس. کسب جایز بازیگر برتر از نگاه گروه نوجوان و لوح تقدیر جشنواره بین المللی اصفهان
  • بازی در تئاتر صاعقه به کارگردانی آقای حسین جروند
  • بازی در سریال دنگ و فنگ روزگار به کارگردانی آقای جواد مزد آبادی