محمدطاها جمشیدی

شماره عضویت: ۱۹۲۷

تاریخ تولد: ۵/۹/۹۰

رشته ورزشی: فوتبال، بوکس

رزومه کاری:

  • تیزر تبلیغاتی برای برنامه ما ایرانی‌ها شبکه ۵