متینه راونجی

شماره ی عضویت: 284/1154

تاریخ تولد: 1382/12/27

مهارت ها: نواختن ساز سنتور

رشته های ورزشی: کاراته و شنا