مانلی رسولی

شماره عضویت : 1039

تاریخ تولد: 92/1/4

مهارت ها: توانایی کامل دیالوگ گفتن, روابط عمومی بالا, شبکاری

رزومه کاری:

  • فیلم کوتاه گردنه خاکی کارگردان علیرضا سلامیان فیلم کوتاه کفشهایش کارگردان آرش انیسی