مائده هادی

شماره عضویت : 1331

تاریخ تولد: 85/10/13

مهارت: داستان نویسی ، نقاشی ، سفال گری ، نمایش خلاق، کسب رتبه انسانی در رشته کتاب سازی در جشنواره رضوی، داشتن صدای رصا، فن بیان خوب

رزومه کاری:

  • مجری گری