مائده سیفی پور

شماره ی عضویت: ۱۸۱

تاریخ تولد: ۱۳۸۳/۹/۱

 مهارت ها: نواختن گیتار، مسلط به لهجه ی همدانی، لهجه ی ترکی، زبان انگلیسی

رزومه کاری:

  • کار کردن در تئاتر مدرسه