مائده جعفری

شماره ی عضویت: 656

تاریخ تولد: 82/10/18

مهارت: ترکی, لری, انگلیسی, تقلید صدا و حرکات صورت, استندآپ کمدی, مونولوگ

رشته ورزشی: تیر اندازی

رزومه کاری:

  • شرکت در تئاتر مدرسه
  • اجرای تعزیه در دانشگاهها در نقش اصلی