لیندا ملکوتی خواه

تاریخ تولد: 1389/11/9

مهارت ها: موسیقی اورف، بلز، فلوت و نت خوانی، تسلط به زبان آذری و ترکی استانبولی، آموزش زبان انگلیسی و رقص