لیلیان انصاری

شماره ی عضویت: 1118

تاریخ تولد: 29/12/91

مهارت:موسیقی بلز، فلوت، پیانو، نقاشی رنگ و روغن روی بوم، باله، زبان انگلیسی، فرانسه

رشته ورزشی: شنا، اسکیت

رزومه کاری:

  • کار مدلینگ در مجموعه باغ سیب
  • نفر برتر در فستیوال استعدادیابی ومدلینگ تابستان ۹۸AAA