فرن حسنی نیا

شماره ی عضویت: 547

تاریخ تولد: 29/2/89

مهارت: صدا و آواز

رشته ورزشی:اسکیت

رزومه کاری:

  • بازی در تیزر تبلیغاتی برای شرکت نامینو
  • داشتن یکی از سه نقش اصلی