فاطیما روستا

شماره ی عضویت: 320

تاریخ تولد: ۲۵/۹/۱۳۸۸

مهارت: نویسندگی داستان و شعر، تسلط به گویش زبان لکی، فهم کامل لهجه گیلکی،

رشته های ورزشی: تسلط شنا، دفاع شخصی

رزومه کاری:

  • فعالیت کار گروهی تئاتر و سرود در مدرسه