فاطمه حیدری

شماره عضویت : 557

تاریخ تولد: 1383/1/29

مهارت: رقص

رشته های ورزشی: شنا, کاراته

رزومه کاری:

  • شرکت در نمایش های مدرسه