فاطمه تخشی

شماره ی عضویت: 564

تاریخ تولد: 1384/3/15

مهارت: در حال گذراندن زبان انگلیسی

رزومه کاری:

  • کارگردانی تاتر وقتی مرگ در میزنه برای جشنواره کودک و نوجوان و دریافت رتبه سوم در جشنواره