غزل خلیلی

تاریخ تولد: 1385/1/5

مهارت ها: ساز سنتور و پیانو

رشته ی ورزشی: بدمینتون

رزومه ی کاری:

  • نمایش مدرسه ی هوشمند و اندرونی
  • شرکت در جشنواره ی فیلم پانیذ