علی دانش پژوه

تاریخ تولد: 25/7/85

شماره عضویت:

مهارت: فن بیان قوی

رشته ورزشی: شنا

رزومه کاری:

  • اجرای کاری تیاتر در مدرسه