عسل شاکری

شماره ی عضویت: 080

تاریخ تولد: 1389/5/19

مهارت ها: نویسندگی

رزومه ی کاری:

 • حضور درسریال عقيق
 • حضوردرفيلم هاي كوتاه
 • روز مراسم ایماژ (معلم)
 • اعدام خصوصي
 • فيلم داستاني درميان امواج
 • برنامه تلویزیوني یه گله جا
 • تيزر همایش والي مهر
 • برنامه تلویزیوني یه گله جا
 • نمایش فرم پيله وپروانه
 • حضور در سيزدهمين جشنواره تاتر پانيذ
 • نمایش فرم پيله وپروانه
 • نمایش خاله كبري و خاله صغری
 • تاترها نمایش چتر سفيد