طناز حسینی

شماره عضویت: 1962

تاریخ تولد: 20/11/93

مهارت: موسیقی بلز

  • رزومه کاری:
  • 3 سکانس از عاشقانه
  • 2 تیزر تبلیغاتی طبیعت
  • فیلم بیرو