شنتیا خرم آبادی

شماره عضویت:

تاریخ تولد: 9/4/84

مهارت: زبان انگلیسی, سنتور

 رشته ورزشی: بدمینتون, واترپلو