شایان فرخنده

تاریخ تولد:

شماره ی عضویت:

مهارت:

رشته های ورزشی:

رزومه کاری:

  • بازی در تئاتر بر پهنه ی دریا به کارگردانی آقای اله دادی در پانزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان پانیذ
  • کسب مقام سوم در بین بازیگر
  • بازی در فصل اول و فصل دوم سریال محرمانه به کارگردانی آقای مسلم تهرانی
  • بازی در دو فضل سریال محرمانه