سوگند علی ولی اللهی

شماره ی عضویت: 964

تاریخ تولد: 1390/6/5

رزومه کاری:

  • فیلم سینمایی غلامرضا تختی
  • جنایت بی دقت
  • بازی در فیلم گردو
  • بازی در تیاتر گالیله
  • فیلم سینمایی ماتیک مخملی